1. POLITICA I CLAÚSULES DE PRIVADESA

Aquesta declaració té com a finalitat informar els usuaris de la Política general de privadesa i protecció de dades personals seguida per MENCAR TRANSPORTING SL. Aquesta Política de privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari on es recaptin dades de caràcter personal, sense perjudici d’allò indicat a la “Clàusula de Privadesa” aplicable a cada formulari concret.

2. ÚS I TRACTAMENT DE LES DADES

MENCAR TRANSPORTING SL té plena consciència de l’ús i tractament que s’ha de donar a les dades personals que es puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris a les seves pàgines web amb la finalitat de gestionar els serveis oferts o per enviar-los comunicacions comercials de productes o serveis que puguin resultar del seu interès.

3. SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

MENCAR TRANSPORTING SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, d’acord amb allò establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril de 2016. No obstant això, MENCAR TRANSPORTING SL no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

4. SUSCRIPCIÓ I REGISTRE

En cas que l’usuari decideixi subscriure’s, se li sol·licitaran una sèrie de dades personals imprescindibles amb la finalitat de gestionar els productes o serveis sol·licitats (nom, cognoms, adreça electrònica, adreça postal, etc.). Igualment se li podrà requerir que aporti voluntàriament una sèrie de dades complementàries destinades a tasques d’informació i comercialització d’ofertes, serveis o activitats relacionades amb les mateixes i limitades a les activitats i serveis de MENCAR TRANSPORTING SL.

5. VERACITAT DE LA INFORMACIÓ

Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, sent responsables de comunicar-ne qualsevol modificació, i quedant MENCAR TRANSPORTING SL exempta de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això. MENCAR TRANSPORTING SL es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

6. ACCÉS A LES DADES

Cap tercer aliè als responsables anteriorment esmentats podrà accedir en cap cas directament a les seves dades personals sense el seu consentiment exprés per a cada ocasió, excepte els considerats responsables del tractament, els quals necessiten accedir per prestar el servei de gestió o desenvolupament de l’activitat.

7. DRETS DE L’USUARI

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant comunicació escrita a les adreces indicades en cada cas o a l’adreça indicades abans del punt 1, identificant-se i concretant la seva sol·licitud, i aportant fotocòpia del DNI o document equivalent. Igualment poden enviar un correu electrònic a l’adreça lidia@mencartransporting.com. Si us plau, tingui el compte el procediment del Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre en el seu article 25 a l’efecte d’exercir els seus drets.

8. COMUNICACIONS COMERCIALS

MENCAR TRANSPORTING SL, en virtut de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en cap cas remetrà publicitat i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial als usuaris sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment. Així mateix, tampoc no remetrà missatges no sol·licitats ni consentits prèviament ni enviarà cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits.

9. BAIXA DE COMUNICACIONS EN FORMAT ELECTRÒNIC

MENCAR TRANSPORTING SL informa als usuaris que, en cas d’haver sol·licitat l’enviament de missatges comercials o alertes en format electrònic, podran donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions seguint les instruccions indicades en cada cas o comunicant-ho a la següent adreça de correu electrònic: lidia@mencartransporting.com.